FIN.SCAP. GROUP   Onze natuursteen voor de beste ontwerpen

Privacyverklaring

Aanmelden op de website

Door u op deze website te registreren gaat u ermee akkoord om aan Quartzforms nauwkeurig de vereiste gegevens te verstrekken. De gebruiker wordt verzocht om kennis te nemen van het onderstaande beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Privacybeleid

  1. De gebruikersgegevens verzameld op de registratiepagina, en waar dan ook op deze website, zullen door Quartzforms gebruikt worden voor doeleinden die verband houden met de levering van de diensten, verzocht door de Gebruiker op de website.

  2. Quartzforms kan deze informatie op elk moment gebruiken voor marketing doeleinden of om u op de hoogte te houden van nieuwe producten of diensten. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij de registratie.

  3. Quartzforms wilt de privacy van haar klanten beschermen. Uw persoonlijke gegevens worden op een beveiligd elektronisch systeem opgeslagen. Ze zullen voor geen andere doeleinden dan omschreven in dit privacybeleid verwerkt worden. De informatie op de webserver is alleen toegankelijk voor daartoe gemachtigd personeel, dat zich houdt aan de wetten en regels op privacygebied.

  4. Kleine delen informatie, die bekend staat als "cookies", zullen op de computer van de gebruiker vastgelegd worden met het doel statische gegevens te verzamelen betreffende de navigatie en het aantal effectieve bezoeken. De enige persoonsgegevens die zich in de "cookies" bevinden, zijn de gegevens verstrekt door de gebruiker. De gegevens van de harde schijf van de gebruiker worden niet gelezen. Ze dienen uitsluitend om Quartzforms in staat te stellen het effectieve nut van de aangeboden informatie te beoordelen en te controleren of de gebruiker zich op gepaste wijze gedraagt op de website. Als u geen cookies wilt, kunt u uw browser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt voor een cookie wordt vastgelegd. U kunt de cookie dan weigeren ofwel de cookies in de browser uitschakelen. De navigatie van de website is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van de aanvaarding van cookies.

  5. De gebruiker heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij eisen om zijn persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren door een schriftelijk verzoek te sturen naar Quartzforms SpA - Burger Str. 10, D-39126 Magdeburg, Deutschland-Germany t.a.v. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid kan op elk moment door Quartzforms bijgewerkt worden. U zult hierover dan geïnformeerd worden.

NEWSLETTER

Ontvang de laatste nieuwtjes van Quartzforms